Evanjelický kostol a fara v Hybiach

Hybe
03231
044/5296132
www.ecavhybe.sk
ecav.hybe@mag-net.sk

Kostol má podobu podlhovastého kríža, s hlavným vchodom pod vežou a s dvomi vedľajšími vchodmi po stranách. Je dominantný svojou klasicistickou fasádou a trojosovým priečelím, členeným pilastrami. Do chrámu vniká svetlo 35 oblokmi. Na zvukových oknách so rokokové nadokenné rímsy a drobné dekoračné rokokové prvky.

Vnútorná stavebná úprava sa vyznačuje secesnými štukami pochádzajúcimi z prvej polovice 20.storočia. V lodi chrámu sa nachádza z troch strán arkádová empora a loď je krytá českými a pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na mohutné piliere.

Zaujímavou zriedkavosťou je chrámová slovenská kvetová ornamentika. V strede kupoly je plasticky vypracovaný banícky erb mesta Hybe. Vo venci, ktorý držia dvaja anjeli, pod kráľovskou korunou sú na kríž preložené banícky čakan a motyka.

Zo starého dreveného artikulárneho chrámu pochádza oltár, kazateľnica a krstiteľnica.

Bezpečnosť

  • vhodné aj pre najmenšie deti

Parkovanie

  • Parkovanie zdarma
  • Parkovanie v blízkosti

Poloha

  • V obci
  • Prístup autom

Všeobecne

  • vhodné ako rodinný výlet

História

15. mája 1822 bol položený základný kameň dnešného evanjelického kostola v Hybiach. Stavba bola dokončená roku 1826 na mieste starého artikulárneho chrámu. Chrám je dlhý 40 metrov a široký 24 metrov. Po strednú kupolu má výšku 15 metrov. Terajšia  veža po vrchol je vysoká 48 metrov. Po ohni v roku 1906 dostala veža neobarokovú baňu. Hmota veže má horizontálnu bosáž.

 

Podľa najstarších prameňov, údajne už koncom 60-tych rokov l6.storočia vznikol v Hybiach  evanjelický cirkevný zbor. Až v roku 1584 sa však menovite uvádza pôsobenie riadneho kňaza. Bol ním Leonard Szentpétery, ktorý pri vizitácii v r.1560 bol vedený ako „zarytý heretik, ktorý odmietal dovtedajšie obrady a namiesto latinskej liturgie používal reč ľudu“.

Zdroj:http://www.ecavhybe.sk/

Vaše hodnotenie

Z obce Hybe

Aktualizované 26.11.2014