Rímsko - katolícky kostol Všetkých svätých v Hybiach

Hybe
03231

Dispozičná ranogotická schéma je tvorená jednoloďovým priestorom, polygonálnym presbytériom a prestavanou sakristiou. Presbytérium je zaklenuté gotickou rebrovou klenbou, na východnej strane sa nachádza gotické lomené okno. S presbytéria vedie gotický portál so sakristie,ktorá bola najstaršou časťou stavby. Loď so stavanými emporami má tri polia renesančnej krížovej hrebienkovej klenby datovanej na štukovom geometrickom obrazci rokom 1643.

Vstupný západný portál lode je gotický so skosenou hranou. Nová veža je prestavaná a tvorí ústrednú časť priečelia, do výšky prvej kordónovej rímsy má rustikovanie, v ostatných etážach nárožné pilastre. Pod zvukovými oknami sa nachádza štukové božie oko. Cibuľovitá strecha dosadá na rímsu s terčíkmi.
Hlavný oltár Všetkých svätých v kostole je neskorobarokový a pochádza z druhej polovice 18.storočia. Je to polychrómovaná drevorezba, tak ako aj bočné oltáre.

V chrámovej krypte rímsko - katolíckeho kostola je pochovaný maďarský stredoveký renesančný básnik Valentín Balaša a preto  kostol  navštevujú  najmä turisti z Maďarska.

Parkovanie

  • Parkovanie zdarma
  • Parkovanie v blízkosti

Poloha

  • Prístup autom
  • V obci

Všeobecne

  • non - stop

História

Rímsko - katolícky kostol je pôvodne ranogotická stavba s barokovo-klasicistickou úpravou. Stavba pochádza už z obdobia okolo roku 1300.
V 15.storočí bolo upravené presbytérium a v rokoch 1638 – 1643 bola prestavaná loď a doplnené empory. Vežu prestavali v roku 1824. Ostatné úpravy už nezasiahli podstatne do charakteru stavby.

Okolo kostola sa vinie kamenná murovaná ohrada, použitá v druhej polovici 17.storočia ako provizórne opevnenie.

Vaše hodnotenie

Z obce Hybe

Aktualizované 26.11.2014