Neznáma nádrž Čierny Váh - spodná

Kráľova Lehota
03233

Nádrž má objem 3,7 milióna m3 vody.

Vodné dielo pozostáva z dvoch stavieb. Spodnej a hornej nádrže. Verejne prístupná autom je však len spodná nádrž. K hornej nádrži (1150 m.n.m.) je to od značky zákazu vjazdu približne 6km s prevýšením cca 450m a vedie k nej asfaltová cesta. Vstup na horné vodné dielo je však oficiálne zakázaný, aj keď bohužiaľ práve z neho sú najkrajšie výhľady. Momentálne prebieha na ceste k hornej nádrži ťažba kalamitného dreva.

Bezpečnosť

  • ťažko prístupné cez zimu
  • nebezpečenstvo úrazu
  • vhodné aj pre najmenšie deti

Parkovanie

  • Parkovanie zdarma

Poloha

  • V horskom prostredí
  • v prírodnom prostredí
  • Prístup autom

Všeobecne

  • pekný výhľad

História

Prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Čierny Váh je na Slovensku najväčšou prečerpávacou a podľa inštalovaného výkonu, nie rozlohy (735 MW) aj najväčšou vodnou elektrárňou. Bola vybudovaná na zabezpečenie dodávky elektrickej energie a pokrývanie zmien zaťaženia elektrizačnej sústavy. Jej účinnosť je približne 90%.

Vaše hodnotenie

Z obce Kráľova Lehota

Aktualizované 26.11.2014