Evanjelický kostol Východná

Východná
03232

Architekt M. M.Harminc vyhovel žiadosti zboru a vyvoril návrh, ktorý novogotickému romanticky chápanému interiéru priradil exteriér so štítmi náznakovej priečnej lode, ktorá patrila k obvyklému priestorovému riešeniu. Romantické vyznenie dosiahol prvkami moderny – tvarmi kružieb lomených okien a jednoduchou ihlancovo ukončenou formou veže. Nízko umiestnené okná dobre presvetľovali vnútorný priestor, ktorý tak dostal prívetivejšiu podobu. Stĺpy nesú obiehajúcu murovanú emporu a vysoké rebrové klenby.

Oltár novogotického obrysu s krídlami bez výzdoby má vsadený obraz ukrižovaného Ježiša od Karola Prúnyiho.

Kostol je pozoruhodnou symbiózou romantizmu a moderny.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%BD_kostol_vo_V%C3%BDchodnej

Parkovanie

  • Parkovanie zdarma

Poloha

  • V obci
  • Prístup autom

Všeobecne

  • vhodné ako rodinný výlet

História

Evanjelický kostol vo Východnej bol projektovaný a realizovaný v prvej polovici 20. storočia, konkrétne v rokoch 1926 – 1927. Jeho autorom je popredný predstaviteľ slovenskej architektúry 20. storočia, pravdepodobne najproduktívnejši slovenský architekt, Milan Michal Harminc (1869 - 1964).

Korene kostola siahajú ku koncu 16. storočia, kedy vznikol zbor a v časoch protireformácie zanikol, ale evanjelici chodili do artikulárneho kostola v Hybiach. Po Tolerančnom patente sa zbor obnovil ako fília Hýb a osamostatnil sa v roku 1799.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%BD_kostol_vo_V%C3%BDchodnej

Vaše hodnotenie

Z obce Východná

Aktualizované 26.11.2014