Jedinečná Fauna a flóra v Jánskej doline

Liptovský Ján
03203

Ráz vegetácie ovplyvnili obdobia zaľadnenia, preto sa tu vyskytujú vysokohorské druhy ako napríklad dryádka osemlistová, ostrica labkatá. Na flyšovom podklade rastie listnato - ihličnatý les s prevahou smrekov, dubov letných, líp malolistých, borovíc lesných a smrekovcov. Buky a hraby sa vyskytujú ojedinele. Na severných stráňach rastú smrekové lesy s papraďami. Sú tu aj vzácne kvetiny: skalnica horská /skalná ruža/, plesnivec alpínsky, ľalia zlatohlavá, zvonček alpský a na Ďumbieri aj papraď - kaderavec čiarkovaný a horec - encián. Lesy jánskeho chotára sú bohaté na lesné plody: jahody, maliny, čučoriedky, brusnice, huby a jarabiny.

Z liečivých rastlín sa tu nachádza repík lekársky, ľubovník bodkovaný, materina dúška a pamajorán obyčajný.

V prítoku Váhu žije pstruh dúhový, pstruh potočný, lipeň obyčajný, ale aj kaprovité ryby, ba pred 50 rokmi tu žil aj rak čierny.

V lokalite Jánskej doliny hniezdi orol skalný, orol krikľavý, krahulec, kaňa, sokol myšiar, jastrab, výr skalný, tetrov obyčajný a mnoho ďalších druhov.

Z plazov možno vidieť užovky, vretenice, jašterice a mloky.

Vyskytujú sa v nej cicavce: zajac poľný, líška, rys ostrovid, kuna, tchor, jazvec obyčajný, lasica obyčajná, srnec, jeleň hôrny, diviak, vlk a medveď hnedý. Z endemitov doby ľadovej tu ešte žije svišť vrchovský.

Zdroj: Ján Hlavienka, Ján Ondáš - Sprievodca po Liptovskom Jáne a Jánskej doline.

Bezpečnosť

  • vhodné aj pre najmenšie deti

Parkovanie

  • Parkovanie zdarma

Poloha

  • v prírodnom prostredí

Všeobecne

  • rodinné atrakcie

Vaše hodnotenie

Z obce Liptovský Ján

Aktualizované 26.11.2014