Neznáma nádrž Čierny Váh - horná

Kráľova Lehota

K hornej nádrži(1150 m.n.m.) je to od značky zákazu vjazdu približne 6km s prevýšením cca 450m a vedie k nej asfaltová cesta. Vstup na horné vodné dielo je však motorovým vozidlom zakázaný, aj keď bohužiaľ práve z neho sú najkrajšie výhľady. Prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Čierny Váh je na Slovensku najväčšou prečerpávacou a podľa inštalovaného výkonu, nie rozlohy (735 MW) aj najväčšou vodnou elektrárňou. Bola vybudovaná na zabezpečenie dodávky elektrickej energie a pokrývanie zmien zaťaženia elektrizačnej sústavy. Jej účinnosť je približne 90%.

Bezpečnosť

  • nutné povolenie
  • vstup na vlastné riziko
  • ťažko prístupné cez zimu

Poloha

  • V blízkosti lesa
  • V horskom prostredí
  • v prírodnom prostredí

Všeobecne

  • vhodné ako rodinný výlet

Vaše hodnotenie

Z obce Kráľova Lehota

Aktualizované 26.11.2014