O projekte

Vážení návštevníci, vítame vás na internetovej prezentácii s doménou www.hornyliptov.eu, ktorej výlučným zdrojom je Centrálny informačný systém Horný Liptov. Obidva vznikli ako súčasť celku projektu Regionálny elektronický informačný systém.
 
Našim cieľom je vytvorenie komplexného databázového informačného systému v pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov. Projekt má za cieľ zlepšenie kvality života v regióne Horného Liptova tým, že budú vytvorené efektívne informačné a komunikačné technológie. Tie sú zamerané na marketing a propagáciu služieb vidieckeho cestovného ruchu na území Horného Liptova. 
 
V roku 1999 vzniklo Združenie ubytovateľov Tatier. Jeho členovia mali zabezpečenú bezplatnú prezentáciu na internetovej stránke mojliptov.sk, ktorá bola zameraná na stredný a dolný Liptov. Autorské práva prezentovaných a zakúpených materiálov nedovoľujú využívanie pre tretiu stranu, teda obec či konkrétneho ubytovateľa alebo podnikateľa v cestovnom ruchu.
 
Vďaka Centrálnemu informačnému systému Horného Liptova si tretia strana môže vytvoriť úplne vlastný propagačný materiál. Ten môže byť doslova "ušitý na mieru" pre jej konkrétne potreby a veľmi presne adresovaný k cieľovej skupine. 
 
Sme si vedomí, že región Horného Liptova momentálne naplno nevyužíva svoj potenciál. Pritom je k dispozícii nespočetné množstvo aktivít každého druhu, ktoré nepochybne prispejú k rozvoju cestovného ruchu. Veľa prírodných a kultúrnych bohatstiev nie je propagovaných alebo je prezentovaných len veľmi málo. Samotní poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu o nich nevedia a nepropagujú ich. 
 
Komplexnejšie spracovanie ponuky územia Horného Liptova nejestvuje. Informácie sú rozptýlené v rôznych solitérnych tlačových výstupoch či v elektronickej podobe. Aj napriek snahe niektorých subjektov (Klaster Liptov či informačné centrá), región Horného Liptova nemal doposiaľ k dispozícii komplexnejší informačný systém, ktorý by bol využiteľný pre potreby marketingu služieb vidieckeho cestovného ruchu na úrovni nášho regiónu.
 
Internetová stránka, na ktorej sa momentálne nachádzate, čerpá informácie takmer výhradne z vytvoreného elektronického marketingového databázového systému. Tvoria ho úložiská dokumentov, články, videá, foto, audio a grafické súbory pre potreby všetkých členov Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov. Kvalita povoľuje elektronické aj tlačové spracovanie.
 
Na stránke hornyliptov.eu sme prehľadne spracovali množstvo zaujímavostí, ktoré tento krásny kút našej krajiny ponúka. Samozrejmosťou je databáza ubytovateľov v jednotlivých obciach, ponuka služieb i pripravovaných podujatí a, samozrejme, prezentácia konkrétnych obcí. Chýbať nemôžu bohaté fotogalérie a videá.
 
Globálny cieľ projektu je v súlade so špecifickým cieľom opatrenia 3.2.3 IS RÚ MAS Horný Liptov.
 

                 

Projekt

   „Regionálny elektronický informačný systém“

 

Zrealizovalo Združenie ubytovateľov Tatier

v rámci Integrovanej stratégie rozvoja Horného Liptova

do roku 2015.

 

Implementáciu stratégie rozvoja územia prístupom LEADER

realizuje MAS Horný Liptov.

Časť výstupov realizácie projektu prístupná verejne a slúžiaca verejnosti je na adrese

http://www.hornyliptov.eu