Liptovská Porúbka

Liptovská Porúbka leží v chránenej oblasti juhovýchodnej časti Liptovskej kotliny pod Nízkymi Tatrami v blízkosti Liptovského Hrádku. Veľká časť chotára je v oblasti NAPANTu (Národný park Nízke Tatry). Región Liptov, rozloha 42 km2, nadmorská výška 658 m,počet obyvateľov 1140.

Poloha

Liptovská Porúbka sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mesta Liptovský Hrádok a v jej katastri začína pásmo Nízkych Tatier.

História

Liptovská Porúbka sa prvýkrát spomína v listine z 29. júna 1377 ako possessio (sídlisko, usadlosť, dedina) pod názvom Crisonporuba (Križanova Poruba). V listine sa Ondrej, syn Pongráca zo Svätého Mikuláša, a Mikuláš, syn Alexandra z Podturne, dožadovali polovice majetku rodu zo Svätého Jána z dôvodu príbuzenskej zviazanosti rodov. Svoje nároky obhajovali pred Turčianskym konventom, pričom obvinili Bohumírových synov, že neoprávnene vlastnia Nemeckú (dnes Závažnú) Porubu, Križanovu Porubu (dnes Liptovskú Porúbku – historik P. Ratkoš sa domnieva, že názov sa mohol čítať aj ako Kissew Poruba), Bocu (Svätojánsku) a Lazany, zaniknutú obec, ktorú nevieme lokalizovať. (Krajinský archív Budapešť, DL Diplomatikai leltár, 42 050.) Žiadosť však nemala právny podklad, pretože Ondrej a Mikuláš neboli priamymi potomkami Bohumíra, ktorý na toto územie dostal v roku 1263 donáciu. Ich motívom mohla byť snaha o získanie práva dolovať zlato v oblasti svätojánskovskej časti Boce. V druhej polovici 14. storočia tu už stála dedina s ustáleným chotárom a vlastníkmi: zemanmi z Liptovského Jána, potomkami spomínaného Bohumíra. Základom názvu terajšej obce Liptovská Porúbka bolo už od prvopočiatkov slovo Poruba, čo znamenalo, že vznikla vyklčovaním, vyrúbaním lesa na pôvodne zalesnenom brehu rieky Váh. Prívlastok Križanova dostala podľa mena šoltýsa – dedičného richtára, svojho zakladateľa. Bola teda založená na základe šoltýskeho (zákupného, emfyteutického) práva, ktoré sa v dobových dokumentoch označovalo tiež ako nemecké právo. Až v 16. storočí sa pre dedinu vyvinul názov Porúbka (aby sa tak odlíšila od Závažnej Poruby, ktorá patrila tým istým zemanom). Podľa týchto faktov vznikla Liptovská Porúbka niekedy koncom 13. storočia pod vedením šoltýsa Križana a na podnet zemianskeho rodu z Liptovského Jána. Nie je vylúčené, že sa tak stalo v blízkosti staršej opustenej dediny.

Kontakt

Starostka obce: Bc. Jana Gazdičová

Liptovská Porúbka 149

033 01 Liptovský Hrádok

telefón: 0445222717

mobil: +421907833482

email: jana.gazdicova@gmail.com

Zážitky z obce Liptovská Porúbka