Liptovský Ján

Liptovský Ján je vstupnou bránou do sveta histórie, architektúry, podivuhodných vlastností termálnych vôd , turistiky, flóry a fauny NAPANTu, poľovníctva, rybárstva či slnkom nedotknutého čara podzemných jaskýň a priepastí. V roku 1991 bol Liptovský Ján vyhlásený ako pamiatková zóna s 20 objektmi a Jánska dolina v roku 1998 ako kúpeľné miesto.

Poloha

Liptovský Ján - Na ceste medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom, na pravej strane rieky Váh sa začína jedna z najkrajších dolín Liptova - Jánska dolina. Pred vstupom do nej sa rozprestiera učupená medzi Poludnicou a Smrekovicou v údolí potoka Štiavnica v nadmorskej výške 635-650 m.n.m. malebná historická dedinka Liptovský Ján známa už od 13 storočia.
 

História

Liptovský Ján je jednou z najzaujímavejších obcí Liptova z historického a umeleckohistorického hľadiska. Zvláštne postavenie Liptovského Jána v histórii, keď bol zemianskou obcou s rozľahlými územnými celkami, odrazilo sa na celkovej výstavbe obce s mimoriadnym množstvom zachovaných kaštieľov, pôvodne umiestnených v rozľahlých sadoch a záhradách. Samostatnú čast tvorila zemianska zástavba. Poddanní bývali v inej časti obce, v ulicovitej zástavbe. V posledných 70-tich rokoch sa tento rozdiel stiera vsúvaním domov a parceláciou záhrad medzi kúrie a kaštiele, ktoré však nezotreli charakter zemianskej zástavby, skladajúcej sa z domov umiestnených v bohatej zeleni.

Kontakt

Starosta obce: Juraj Filo

Jána Kalinčiaka 39

032 03 Liptovský Ján

telefón: 0445263326

mobil: +421911654704

email: starosta@liptovskyjan.sk

Zážitky z obce Liptovský Ján