Liptovský Peter

Obec Liptovský Peter poskytuje len základné formy služieb, potraviny, pohostinstvá. Avšak sa nachádza hneď pri Liptovskom Hrádku, zároveň aj pri výjazde na severnú D1 a na ceste v smere Pribylina - Podbanské - Vysoké Tatry. Je preto vhodná na podnikanie výletov do celého Liptova, Nízkych, Vysokých a aj Západných Tatier.

Poloha

Obec Liptovský Peter leží 2 km severne od mesta Liptovský Hrádok.

Nadmorská výška: 668,7 m.n.m.
Okres: Liptovský Mikuláš (ečv LM)
Kraj: Žilinský samosprávny kraj
Rozloha: 6,12 km²

Počet obyvateľov: 1361 (31.12.2004)

 

História

Obec sa spomína od roku 1286 ako Zenthpetur, Scentpeter. Patrila synom Serefelovým, potomkom komesa Bohumíra a predkom rodiny Szentiványiovcom, ktorým patrila do roku 1848. Časť majetkov vlastnili Pottornaiovci z Podturne. Od roku 1363 sa vyvíjala ako zemepánske mestečko s trhovým právom, neskôr klesla na úroveň podtatranskej dediny. V roku 1709 za povstania Františka Rákócziho II. bola zničená. V roku 1784 mala 52 domov a 416 obyvateľov, v roku 1828 mala 62 domov a 520 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, od 19. storočia murárstvom, mnohí pracovali na stavbách v Budapešti. Po roku 1918 ostali pri tradičných zamestnaniach. Boli tu rozvinuté domáce remeslá. Obec a zapojila do SNP. Z neďalekého letiska Mokraď odletela 4. 8. 1944 tajne do Moskvy delegácia SNR vedená K. Šmidkem. Posádka letiska sa 28. 8. 1944 pridala k SNP. Počas oslobodzovacích bojov v roku 1945 bola niekoľko týždňov vo frontovom pásme. JRD založili v roku 1950, v roku 1962 zriadili na ňom štátnu šľachtiteľskú stanicu (šľachtenie zemiakov).

Kontakt

Starostka obce: Anna Papajová

Liptovský Peter 100

033 01 Liptovský Peter

telefón: 0445222484

mobil: +421907086283

email: liptovsky.peter@mag-net.sk

Zážitky z obce Liptovský Peter