Malužiná

Nachádza sa tu drevársky závod Nový domov Malužiná a.s., ktorý zamestnáva miestnych obyvateľov, kameňolom vo Svidove a tiež Lesná správa Malužiná.


Obec je priemyselnejšia ako ostatné obce mikroregiónu čo sa odzrkadlilo aj na architektúre . Zachované sú pôvodné stavby ako napríklad haláš - bývalá prepriahareň.

Poloha

Malužiná sa nachádza vo východnej časti Liptovskej kotliny, v horskej oblasti severných svahov Nízkych Tatier.

Obec leží:

v kraji: Žilinskom

v okrese: Liptovský Mikuláš

rozloha: 3948 ha

Je to spádová obec pre celú dolinu s počtom obyvateľov 278 prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania.

História

Rok založenia obce: 1750 - prvá písomná zmienka vznikla v polovici 18. storočia ako banská obec panstva Liptovský Hrádok. Roku 1807 začalo v obci rafinovanie čiernej medi a výroba trvala až do roku 1860. V rokoch 1840 až 1885 bola v Malužinej sklárska huta, ktorá vyrábala tabuľové sklo, duté sklo a fľaše. V Malužinskej doline bol vybudovaný vodný tajch, ktorý bol využívaný pri ťažbe dreva a existuje dodnes.

Kontakt

Starosta obce: Štefan Firášek

Malužiná 53

032 34 Malužiná

telefón: 0445292221

mobil: +421918461680

email: obecmaluzina@stonline.sk

Zážitky z obce Malužiná