Nižná Boca

Od polovice 20. storočia sa obec mení na turistické stredisko. Krásne prostredie s lúkami a lesmi priťahuje čoraz viac návštevníkov a Nižná Boca získava obľubu aj ako zimné stredisko.

Poloha

Horská obec (851 m) v Bocianskej doline na rozhraní Ďumbierskych a Kráľovohorských Tatier. Leží v ochrannom pásme NAPANT-u.

História

História obce siaha do 13. storočia keď na tomto území začali dolovať zlato obyvatelia Hýb. Východná časť chotára patrila pôvodne panstvu Liptovský Hrádok a od 16. storočia banskobystrickej komore. Západná časť patrila pôvodne do chotára osady Liptovský Ján, od 13. storočia rodine Svätojánskych. Tu vznikla v stredoveku osada Boca, ktorá v 15. storočí zanikla, ale v 16. storočí vznikli dve Boce (Kráľovská a Svätojánska, nazvané podľa majiteľov). Po vyčerpaní zdrojov baníctvo zaniklo a obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka a súkenníctvom. Od polovice 20. storočia sa obec mení na turistické stredisko. Krásne prostredie s lúkami a lesmi priťahuje čoraz viac návštevníkov a Nižná Boca získava obľubu aj ako zimné stredisko.

Kontakt

Starosta obce: Jozef Bohmer

Nižná Boca 3

032 34 Malužiná

telefón: 0445292221

mobil: +421910957372

email: niznaboca@boca.sk

 

Zážitky z obce Nižná Boca