Podtureň

Obec Podtureň vznikla v strednej časti Liptovskej kotliny pri starobylej obchodnej ceste naprieč Liptovom. Jej prvpočiatky sa môžu hľadať v tesnej blízkosti súčasnej obce, na neveľkých vyvýšeninách v nadmorskej výške okolo 667,6 metra, ktoré sú súčasťou väčších pahorkov, vytvorených terasami Váhu. Dôkazom ich starodávneho osídlenia sú ich názvy: Bašta, Vatra, Velínok. Svedectvo o tom potvrdil výzkum na úpätí hradiska Bašta, kde sa pri archeologických vykopávkach našlo mnoho úlomkov, ale i črep z nádoby zo staršej doby rímskej.

Poloha

Obec leží na ceste medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom v náručí mocných "strážcov", Západných a Nízkych Tatier.

História

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1345. Patrila predkom zemianskeho rodu Pottornyaiovcov. V roku 1828 mala 49 domov a 347 obyvateľov. Tí sa zaoberali poľnohospodárstvom a od druhej polovice 19. storočia murárstvom.

Kontakt

Starosta obce: Marián Vojtík

Hlavná 164

033 01 Podtureň

telefón: 0445221765

mobil: +421905805845

email: obec.podturen@imafex.sk

Zážitky z obce Podtureň