Uhorská Ves

Uhorskú Ves založili pravdepodobne vojaci na podnet kráľa, ktorí boli poverení ochranou tunajšej cesty a utvárajúcej sa hranice raného uhorského štátu. Títo usadení vojaci boli nielen maďarskej národnosti, ale slúžili tu aj Česi a Valóni. Spolu s inštitúciou vojenskej strážnej stanice sa v 30-tych rokoch 13.storočia rozpadol aj veľký majetkový komplex Uhorskej Vsi. Kráľ Ondrej II. časť tohto majetku daroval v roku 1230 ako ,,prázdnu zem“, (bez správcu, majiteľa) trom rytierom Beuchovi, Hauchovi a Polkovi za ich verné, zrejme vojenské služby.

Poloha

Uhorská Ves leží medzi Liptovským Hrádkom a Liptovskym Mikulášom, je vstupnou bránou do obce Liptovský Ján.

História

Najstaršie historické stopy o živote v Liptove siahajú až do mladšej doby kamennej a bronzovej. Z tejto doby našiel Adam Čenka (občan Uhorskej Vsi) v roku 1934 v chotári obce Uhorská Ves, na pozemku menovanom „Vlčinec“, kamennú sekeru. Prvé počiatky znakov usadlého života siahajú do konca 12. a začiatku 13. storočia ako to dokumentuje Dr. Alexander Huščan v „Kolonizácia Liptova do konca 14. storočia. Pravdepodobne už v druhej polovici 12.storočia bola obec Uhorská Ves súčasťou veľkého územného celku patriaceho k Uhorskej Vsi (Mogorfolu), ktorý sa rozprestieral na pravom brehu Váhu medzi potokmi Revišná (Bocianka) a Belanka (Belá).

Kontakt

Starosta obce: Vladimír Multáň

Uhorská Ves 53

032 03 Liptovský Ján

telefón: 0445263120

mobil: +421918840206

email: obecuhorskaves@alconet.sk


 

Zážitky z obce Uhorská Ves