Vavrišovo

Rozloha obce Vavrišovo je 992 ha a rozprestiera sa v nadmorskej výške 680 - 720 m. n. m. Asi 70% územia obce tvorí poľnohospodárska pôda a asi 20% plochy tvoria lesy. Lokalita Hájik a Sihoť sú veľmi vyhľadávanou hubárskou oblasťou.

Okrem prírodných krás a aktivít, ktoré obec ponúka máte v prípade ubytovania v obci aj ďalšiu neskonalú výhodu. Všetko je blízko. Či atrakcie alebo aktivity, ktoré Liptov ponúka. Výjazdy a zjazdy severnej D1 v tesnej blízkosti obce sú zárukou, že sa všade dopravíte rýchlo a pohodlne. Hlukom z diaľnice však rušení nebudete.

Poloha

Vavrišovo leží vo východnej časti Liptovskej kotliny, v údolí rieky Belá. Je východiskovou obcou do Vysokých Tatier, z južnej strany ju ohraničuje diaľničný ťah severnej D1 Žilina - Košice. Avšak pre priaznivcov pešej a cykloturistiky musíme podotknúť, že nie len Vysoké, ale aj Nízke a Západné Tatry sú v blízkom okolí.

História

Pamätným sa stalo Vavrišovo v kuruckej vojne, ktorá sa viedla v roku 1709. Vavrišovo v roku 1703 vyhorelo do tla. V roku 1708 František Rákoczi utrpel ťažkú porážku pri Trenčíne. Vojaci sa mu rozutekali a dalo veľa námahy dať ich zase do poriadku. Frontová čiara sa napokon ustálila. Hranicou medzi cisárskymi vojskami a kurucmi bola Belanská dolina. Historik Hýroš uvádza, že v tomto roku bola zima veľmi krutá a silná. Generál Tholleth aby bol chránený od Spiša, dal medzi Svätým Petrom poza Vavrišovo, až po vyšné vrchy vybudovať ešte aj dnes viditeľné hviezdicové zákopy opevnené redoutami. Práce na nich vykonávali obyvatelia obcí, drevo na stavbu dodávali zemepáni.
Kuruci 4.8.1709 ( nedeľa ) pod vedením grófa Michala Csáky, Pavla Andrássi a Františka Barbocsaya napadli cisárske vojsko. Boj vrcholil okolo Vavrišova. Generál Thollet bol v tomto boji ranený do nohy. Stiahol sa s vojskom do Vavrišova. Plukovník De -Riviere mal obsadené kanóny na návrší nad Vavrišovom a odtiaľto ho ostreľoval. Vicemaršál Csáky, ktorý nebol vojakom ale túto hodnosť získal ako verný prívrženec Františka Rákoczyho, dostal správu, že Thollettovi prichádza vojenská pomoc (600 mužov) cez Šturec pod vedením Viarda. Títo sa spojili s vojakmi ( 1 500 mužov ) Juraja Baycsyho. Csáky dal 9.8.1709 rozkaz na ústup už víťaznému vojsku kurucov. Samotní kuruckí vojaci sa tomuto rozkazu bránili pod vedením plukovníka De-Rivieru.

Kurucké vojská aj napriek protestom z Liptova odišli, ale ostali vypálené dediny a to najmä Vavrišovo a Pribylina. Obce Danišovo, Svätý Duch a Čutkovo boli vypálené a po vojne už neboli obnovené.

Kontakt

Starosta obce: Ľubomír Račko

Vavrišovo 40

032 42 Vavrišovo

telefón: 0445271073

mobil: +421903057147

email: obec@vavrisovo.sk
 

Zážitky z obce Vavrišovo