Vyšná Boca

Navštíviť môžeme tiež múzeum - Banícky dom, v ktorom je trvalo umiestnená expozícia zameraná na priblíženie baníckej minulosti a života ľudí. Obyvatelia sú prevažne evanjelického vierovyznania. Evanjelický kostol bol postavený v roku 1785. Obec má najnižší počet obyvateľov v mikroregióne. Je tu asi najviac rozvinutý cestovný ruch v dôsledku vybudovaných lyžiarskych stredísk Bačova roveň a Čertovica. Nevynímajúc ubytovacie kapacity obce.

Poloha

Malá, pôvodne banícka obec (950 m) na konci Bocianskej doliny pod Čertovicou a Rovnou hoľou. Leží v ochrannom pásme NAPANT-u a je výborným východiskom na túry do Ďumbierskych a Kráľovohorských Tatier.

História

Obec sa vyčlenila v polovici 19. storočia z bývalých obcí Kráľovská a Svätojánska Boca. Dovtedy bola administratívnou súčasťou Nižnej Boce. V minulosti sa v jej chotári dolovalo železo, zlato a antimón, neskôr sa obyvateľstvo zaoberalo poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a chovom dobytka. Banícku minulosť pripomína reťazová zástavba v údolí s veľkými baníckymi domami s pavlačami, ktoré sa dnes menia sa rekreačné chaty. V obci je klasicistický kostol z roku 1785 postavený ako tolerančný na mieste staršieho chrámu.

Kontakt

Starosta obce: Ľubica Trégerová

Vyšná Boca 50

032 34 Malužiná

telefón: 0445291249

mobil: +421915736694

email: vboca@stonline.sk

Zážitky z obce Vyšná Boca