Hybe

Napriek podanskému pomeru k Liptovskému Hrádku sa stali Hybe až do konca 19. stor. aj v 1. polovici 20. storočia významným hospodárskym i kultúrnym centrom horného Liptova. Z vyše 20 druhov remesiel najrozšírenejší boli murári, ktorí sa preslávili ako dobrí odborníci pri stavaní Budapešti. Aj v dnešných dňoch má obec čo ponúknuť a nachádza sa pri výjazde na severnú D1, čo zabezpečuje, že naozaj žiadna atrakcia a služba nebude pre Vás príliš ďaleko.

Poloha

Hybe je krásna obec, stredoveké liptovské banské mesto ktoré sa rozprestiera pod Tatrami.

História

Obec sa spomína už koncom 12. storočia, ako slovenská osada. Názov má od potoka Hybica. V roku 1230 ju vlastnili Hauk, Polk a Beuch z Uhorskej Vsi. Roku 1239 im ju kráľ Belo IV. odobral a pričlenil ku kráľovskému majetku. Roku 1396 dostali Hybe od panovníka trhové právo a oslobodenie od mýta. V prvej polovici 13. storočia sa sem prisťahovali nemeckí Sasi (asi zo susedného Spiša). Roku 1265 získali Hybe mestské privilégiá ako banícke mesto - v 13. storočí pokúšali sa dolovať zlato na úpätí Kriváňa. V erbe mali kopáč a motyku. Ťažba sa však nevyplácala pre chudobné žily a veľké náklady v ťažkom teréne. Časť baníkov odišla do Bocnianskej doliny. Roku 1390 sa Hybe dostali do majetku liptovského župana a stali sa poddanským mestečkom panstva v Liptovskom Hrádku. Na rozhraní 14. a 15. stroročia sa mestečko poslovenčilo. Baníctvo ustúpilo poľnohospodárstvu a remeslám.

Kontakt

Starosta obce: Martin Piovarči

Hybe 2

032 31 Hybe

telefón: 0445296121

mobil: +421905292557

email: hybe@hybe.sk

 

Zážitky z obce Hybe